Triumfy reprezentantów Niemiec. Sebastian Chmara lepszy w pojedynku lekkoatletów!