Bardzo silna obsada zawodów Wbiegnij na Varso Tower