YES, I KEN - czyli Bieg Ursynowa po raz szesnasty!